Wiele nowości w najnowszych wersjach PTV Visum i Vissim

W październiku wydaliśmy nowe wersje naszych czołowych i znanych na całym świecie systemów do planowania i symulacji ruchu – PTV Visum oraz PTV Vissim. Wprowadziliśmy wiele nowości i usprawnień m.in. możliwość modelowania transportu publicznego zorientowanego na pasażera, symulowanie pojazdów autonomicznych oraz realistyczne wyświetlanie ludzkich zachowań.

PTV Visum jest dobrze znanym i docenianym przez planistów transportu systemem umożliwiającym modelowanie ruchu wszystkich użytkowników dróg i interakcji pomiędzy nimi. Program umożliwia przeprowadzanie szczegółowych analiz i planowanie transportu publicznego. Najnowsza wersja PTV Visum 18 posiada większe wsparcie dla dynamicznych modeli o dużej złożoności oraz umożliwia postawienie pasażera w samym sercu sieci transportu publicznego. Przykładowo program może szacować ryzyko opóźnień, których dokonuje w oparciu o rozkład jazdy i dane historyczne. Wprowadziliśmy również wiele mniejszych rozwiązań, które poprawiają użyteczność i sprawiają, że praca z filtrami, atrybutami i kodowaniem w Pythonie jest bardziej skuteczna.

 

Realistyczne symulowanie złożonych interakcji pojazdów i ich zachowań na poziomie mikroskopowym możliwe jest natomiast dzięki PTV Vissim. W najnowszej wersji 11 udostępniliśmy wiele atrybutów do modelowania pojazdów autonomicznych CAV oraz wprowadziliśmy etykiety 2D i znaki informacji 3D, które poruszają się i obracają wraz z obiektami, do których się odnoszą. Nowa wersja posiada również formuły, które użytkownik może przypisać do trasy. Przykładowo na placu poboru opłat pojazdy mogą być kierowane do niektórych kabin na podstawie ich metody płatności lub na lotnisku do określonego wejścia w zależności od wybranej linii lotniczej. Skoordynowana wymiana tras z PTV Visum zapewnia najbardziej elastyczny przepływ pracy pomiędzy makro, mezo i mikroskopijnym modelowaniem.

Wydaliśmy ponadto nową wersję PTV Viswalk, systemu symulującego zachowania pieszych oraz PTV Vistro narzędzia wykorzystywanego do przeprowadzania analiz ruchu drogowego, oceny wpływu nowych rozwiązań i optymalizacji czasu sygnalizacji świetlnej. W PTV Viswalk 11 piesi mogą m.in. przemieszczać się pomiędzy stojącymi samochodami (np. gdy na ulicy jest korek) i poruszać się po nowych typach schodów. Nowa wersja PTV Vistro 7 posiada natomiast zestaw funkcji poprawiających jej obsługę i użyteczność m.in. szybkie wprowadzanie danych o natężeniu ruchu ulicznego oraz analizę transportu publicznego skoncentrowanego na pasażerach.

Chcesz wiedzieć czy rozwiązania te sprawdzą się w Twojej firmie bądź mieście?
Skontaktuj się z nami:
sales.cee@ptvgroup.com
tel: +48 697 902 158